Se lejepriser

Forbehold

Ændringer i byggeriet og omgivelserne

Virke er under udvikling, og hverken de pågældende byggerier eller landskaber (samlet ”Områderne”) er færdiggjort endnu. Udviklingen og den endelige udformning af Områderne ligger derfor ikke endeligt på plads på tidspunktet for Lejers indgåelse af lejekontrakt vedrørende en bolig på Områderne.

Udlejers præsentation af Områderne – både af det generelle Område men også af de enkelte planlagte bygninger og boliger (inklusive aptering og materialevalg i boligerne og terrasser) og af enkelte beplantninger og grønne arealer – af nærområderne og af udsigten fra Områderne er til dels baseret på computervisualiseringer, herunder 3D-visualiseringer af både interiør og eksteriør, og andre medier. Sådanne visualiseringer og andre visuelle indtryk, som Lejer måtte have fået gennem forskelligt præsentationsmateriale vedrørende Områderne, skal ikke anses for at være en nøjagtig gengivelse af de faktiske forhold på Områderne, hverken i forhold til bygninger, boliger, aptering, materialevalg i boligerne, fællesområder eller det øvrige landskab eller nærområde.

Lejer gøres derfor specifikt opmærksom på, at der vil kunne forekomme ændringer i det endelige byggeri (herunder i forhold til aptering), fællesområder og i det øvrige landskab, i forhold til hvad Lejer måtte have set på Områderne, og i forhold til det materiale som Lejer i øvrigt måtte have modtaget vedrørende Områderne.

Sådanne ændringer kan forekomme på grund af myndighedskrav vedrørende for eksempel støj, adgangsveje, energikrav, vindforhold, brandsikkerhed eller forsyning, på grund af leverandørsvigt eller uventede prisstigninger på materialer eller af andre årsager, herunder Udlejers diskretionære beslutning om ændringer. Ændringer af den af Lejer lejede bolig skal dog ikke kunne ske, såfremt ændringerne objektivt set væsentligt forringer boligens kvalitet eller Lejers rimelige udnyttelse af boligen.

Endvidere skal hverken præsentationsmaterialet brugt af Udlejer eller materiale, som Lejer i øvrigt måtte have modtaget vedrørende Områderne, ikke anses for at være en del af aftalen vedrørende Lejers erhvervelse af bolig på Områderne, medmindre andet specifikt er anført i lejekontrakten.

Det skal specifikt i forhold til valgte materialer og produktangivelser i materialebeskrivelsen fremhæves, at sådanne alene er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Udlejer er således berettiget til uden varsel – eksempelvis som følge af, at materialet eller produktet udgår hos leverandøren – at ombytte eller ændre til en anden producent, et andet materiale eller et andet produkt, der har samme egenskaber og kvalitet som det i materialebeskrivelsen anførte materiale eller produkt.

Plantegninger omfattet af det materiale som Lejer måtte have modtaget vedrørende Områderne, er ikke nødvendigvis retvisende. Det skal fremhæves, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar, såsom skabe og køkkenelementer, eller for indvendige trapper mv., og at reelle indvendige mål vil blive reduceret i forhold dertil. Alle angivelser af mål og arealer er afrundede og foreløbige. Teknikskakte, trappekerner etc. kan få en anden placering eller et større omfang end vist på plantegningerne.

Plantegninger

Placeringen af hæk rundt om terrassen på plantegningen er alene vist vejledende, og der tages forbehold for ændringer i placeringen, herunder muligheden for at skabe samme hæk som vist på plantegningen og i det andet materiale, som Lejer måtte have modtaget vedrørende Områderne. Placeringen af hæk afhænger af den endelige projektering, herunder placering af brandredningsarealer.