Se lejepriser

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om Virke-Teglgården.

Om Virke generelt

Er Virke et seniorbofællesskab?

Virke er et boligfællesskab, der henvender sig alle over 50 år, der ikke har hjemmeboende børn. I udlejningen tilstræber vi, at beboerkredsen består både af erhvervsaktive og seniorer og af beboere i forskellige aldersgrupper.

Hvilke fælles aktiviteter er der i Virke?

Det afhænger af beboerne. Typisk vælger man at lave fællesspisning 2-3 gange om ugen, og man deltager, når man kan. Fredagsbar og klubber for sport, håndarbejde, håndværk og dyrkning af grøntsager er andre typiske aktiviteter.  

Hvor meget skal man være sammen?

Virke er et moderne boligfællesskab, hvor fællesskabet som udgangspunkt er et tilvalg frem for en pligt. Man vælger altså selv til og fra og deltager i de aktiviteter, der interesserer en. Når det er sagt, så kræver Virke også lyst til fællesskab og at man deltager i fællesspisninger og andre fælles aktiviteter jævnligt. Hvis man bare vil have en dejlig lejlighed og ikke er interesseret i at dele og gøre ting sammen, så er Virke ikke det rigtige.   

Hvem betaler for fællesarealerne

Det gør beboerne via huslejen. Fællesarealerne er tænkt som en del af boligen, som man deler med hinanden og både bruger til fælles aktiviteter og private sysler. 

Hvem gør rent i fællesarealerne?

Beboerne står for den daglige rengøring i fællesrum, mens udlejer står for rengøring af trapper og andre adgangsveje samt udearealer.

Må jeg have husdyr i Virke?

Ja, man må have en hund, en kat eller et andet mindre kæledyr. Kæledyr må dog ikke medtages i de indendørs fællesrum.

Må jeg ryge i Virke?

Nej. Både lejligheder og fællesrum er røgfri.

Hvad hvis jeg har behov for pleje?

Virke-boligerne bliver ikke udlejet til beboere, der er plejekrævende ved indflytning. Men boligerne har elevator, så man kan blive boende, også selvom man bliver plejekrævende i lettere omfang, bruger rollator eller kørestol.   

Om Virke-Teglgården

Hvordan kommer jeg i kontakt med andre beboere, som har skrevet sig op?

Når man underskriver lejekontrakten bliver man inviteret indenfor i Virkeappen. Virkeappen er både en kontaktbog og platformen for den løbende kommunikation i beboerprocessen, før man flytter ind. Der vil også typisk være infomøder i forbindelse med udviklingen af et Virkefællesskab, hvor man kan møde andre interesserede.

Er der en Facebookgruppe?

Virke-boligfællesskaber er på Facebook. Det er op til beboerne, om de ønsker at have en Facebookgruppe kun for beboere.

Hvordan downloader jeg den omtalte beboer-app?

Når man underskriver lejekontrakten bliver man inviteret til at downloade Virke-appen.

Hvor stort er alrummet / hvor mange kan vi være?

Alrummet er 155 m2 og indrettet sådan at man kan være 30 personer til en fællesspisning. Det svarer til det antal, der erfaringsmæssigt typisk deltager i hverdagens fællesspisning i et Virke-fællesskab.

Er alrummet indrettet fra start?

De første beboere er med til at indrette alrummet sammen med indretningsarkitekten. Beboerne kan bidrage med egne møbler, lamper og lign. for at give personlighed til den samlede indretning og gøre det mere bæredygtigt.

Hvis jeg donerer et møbel eller en ting til fælleskabet, får jeg det så tilbage, når jeg flytter?

Hvis man donerer fx et møbel, en lampe eller et stykke værktøj til fællesskabet, så tilhører det fællesskabet, og man får det ikke tilbage, når man flytter.

Er der lavet regler for brug af alrummet?

Alrummet er beboernes fællesrum og man aftaler selv i beboerforeningen, hvad der skal være af regler for den daglige anvendelse. Der er dog nogle grundlæggende regler som at man ikke må medbringe husdyr, ikke må ryge, ikke må leje alrummet ud til kommercielle formål samt at man som beboergruppe forestår den daglige oprydning og rengøring efter brug.

Skal vi selv vedligeholde og rengøre alrum/fælles faciliteter?

Beboerne forestår selv den daglige rengøring og oprydning efter brug, når man fx har haft fællesspisning. Derudover sørger udlejer for at der bliver vasket gulve, pudset vinduer og lignende grundrengøring.  

Hvilket fællesfaciliteter er der på ejendommen?

Der er fælleslokale (alrum) med terrasse. Derudover har Virke-fællesskabet adgang til et værksted i Fælleshuset Aaen.

Skal beboerne selv vedligeholde indbo i fællesfaciliteterne (møbler, service m.v.)?

Beboerne sørger for den daglige vedligeholdelse, som det er at passe godt på tingene, men det er udlejer, der bekoster reparationer og udskiftning. 

Hvem forsikrer møbler m.v. i alrummet?

Det gør udlejer.

Hvem betaler for el, vand og varme i fællesstue/-faciliteter?

Beboerne betaler for forbruget via et bidrag til huslejen. Bidrag er ens for alle lejligheder uanset hvor meget man anvender de fælles faciliteter.

Bæredygtighed

Er der el-ladestandere?

Ja, i p-kælder og der vil blive suppleret i takt med udviklingen.

Solpaneler?

Ja, der er solpaneler på bygningens tag.

Genbrugsmaterialer? 

Ja, bygningen er opført med brug af genbrugsmaterialer. Desuden er en del af bygningen, hvor Virkeboligerne ligger genbrugt direkte ved konvertering fra kontorhus til boliger.

Biodiversitet?

For hele Trælasten vil biodiversiteten øges fra den tidligere anvendelse som trælast til det færdig opførte byområde.

Boligerne

Hvor store er boligerne?

46-101 m2 BBR areal.

Hvor store er fællesfaciliteterne?

Fælleslokale er 146 m2 BBR areal.

Er der haver?

Der er fælles dyrkningsmuligheder, men ikke egentlige haver.

Hvor mange bor i Virke-Teglgården?

34 boliger med 1-2 pers. i hver bolig.

Kan man se en prøvebolig?

Ja, fra januar 2023 vil man kunne opleve en prøvebolig.

Er boligerne handicapvenlige?

Boligerne er indrettet efter bygningsreglementets retningslinjer for tilgængelighed, der foreskriver adgangsvenlige boliger mv.

Kan man få boligstøtte?

Det er individuelt, om man kan få boligstøtte. På borger.dk kan du se, om du er berettiget til boligstøtte.
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt 

Er der målfaste plantegninger?

Ja, der kan dog være usikkerhed, da boligerne er under opførelse.

Bebyggelsen

Er der parkering?

Ja, p-pladser i p-kælder kan lejes.

Kan jeg følge byggeriet et sted indtil jeg flytter ind?

Ja, via nyhedsbreve eller ved at kigge forbi byggepladshegnet ind i mellem.

Hvor kan jeg læse mere om de materialer, der er brugt i byggeriet, og hvordan de skal vedligeholdes?

Der vil være en drift og vedligeholdelsesmanual elektronisk tilgængelig.

Er der solceller på ejendommen, og får lejerne glæde heraf?

Ja, den strøm som solcellerne producerer bruges på fællesraelerne og er dermed med til at reducere energiforbrug og dermed indirekte også en reduktion af lejen.

Er der depotrum, og hvor store er de?

De er ca. 2-3 m2.

Er der elevator i ejendommen?

Ja, der er elevatorer i alle opgange.

Er der særlige services tilknyttet ejendommen?

Ja, i fbm. Virke-boligerne er der tilknyttet en Virkevært.

Hvor meget kan vi være med til at bestemme omkring driften?

Der vil være mulighed for at Virke-beboerne sammen kan bestemme, hvordan fælleslokalet skal bruges.

Vil PensionDanmark være en del af fællesskabet efter indflytning / hjælpe med at arrangere og sikre fællesskabet fremover?

PD vil stille rammerne til rådighed for Virke-beboerne som selv skal afgøre, hvilke aktiviteter fællesskabet skal stå for. PD ønsker at Virke beboerne selv har stor indflydelse på det daglige fællesskab, men PD vil omvendt også søge at sikre at Virke fællesskabet fungerer godt, hvis noget er ved at køre skævt.

Udlejning

Hvornår skal jeg skrive under på en lejekontrakt?

Vi åbner for udlejningen ultimo januar 2023.

Hvor meget skal jeg betale i depositum og forudbetalt leje?

3 mdr. leje i depositum. 2 mdr.’s forudbetalt leje.

Hvad dækker huslejen?

Husleje dækker leje af bolig samt ret til brug af fælleslokale mv. Forbrugsudgifter betales af lejer ud over lejen.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Vi har forsøgt at svare på alle spørgsmål, vi plejer at få om Virke-Teglgården. Men har du alligevel et spørgsmål, vi har overset, må du meget gerne sende det til os. Så vil svare på det hurtigst muligt.